Käsikirjoituspankin tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Gummerus Kustannus Oy 
PL 1000 (Käenkuja 3 A) 
00501 Helsinki 
Y-tunnus: 0482813-9 
Puhelin: +358 10 6836 200 
info@gummerus.fi 

Rekisteriasiat

Rekisteriasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@gummerus.fi. 

Rekisterin nimi

Gummerus Kustannukseen saapuneet käsikirjoitukset. 

Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus 

Käsikirjoitusrekisterin avulla ylläpidetään Gummerus Kustannukseen saapuneita käsikirjoituksia ja niihin liittyviä henkilö- ja yhteystietoja. 

Rekisterin sisältö

Gummerus Kustannus Oy:lle käsikirjoituksen toimittaneista henkilöistä tallentuu tietoja rekisteriin käsikirjoitusten käsittelyä varten. Rekisteritietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. 

Rekisterin sisältämät tiedot ovat käsikirjoituksen toimittamisen yhteydessä henkilön käsikirjoitusrekisteriin luovuttamat tiedot: 

  • nimi 
  • postiosoite 
  • maa 
  • puhelinnumero 
  • sähköpostiosoite 
  • käsikirjoituksen nimi 
  • kuvaus käsikirjoituksesta 
  • käsikirjoitustiedosto 

Rekisteriin tallennetaan myös Gummerus Kustannukseen postitse lähetetyt tai henkilökohtaisesti tuodut käsikirjoitukset ja niissä ilmoitetut tiedot. 

Tietolähteet

Käsikirjoitusrekisterin tietolähteitä ovat: 

  • Gummeruksen kotisivujen kautta käsikirjoituksen lähettäneen henkilön itse ilmoittamat tiedot 

Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä. 

Tietojen luovutus 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n rajojen ulkopuolelle eikä luovuteta eteenpäin. 

Rekisterin suojaus 

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

Tietojen säilytysaika

Käsikirjoitusrekisterin tietoja säilytetään viisi (5) vuotta. 

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteutuminen 

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa, että rekisteröityneellä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja rekisteriin on hänestä talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi eli rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Gummerus Kustannus Oy 
Rekisterit 
PL 1000 
00501 Helsinki 
info@gummerus.fi